سخنان ارزشمند از اندیشمندان

قدرت هر حکومت بسته به قدرت ملتی است که آن حکومت را انتخاب نموده . بنابراین تا قدرت ملتی تغییر ننماید ، قدرت حکومت تغییر نخواهد کرد . 
حال هر قدر اعضای حکومت زیادتر باشد ، حکومت مجبور است قسمت زیادتری از قدرت خود را به مصرف اداره نمودن آن اعضا برساند و کمتر آنرا برای اصلاح امور کشور به کار ببرد . 

روسو / قرارداد اجتماعی
میگوئید تمام قدرت ها از طرف خداست و تمام زورمندان را او فرستاده است ولی این دلیل نمی شود که برای دفع زورمندان اقدام نکنیم . 
تمام بیماری ها هم از طرف خداست ولی مانع نمی شود که از آوردن طبیب خوداری نماییم . 

روسو / قرار داد اجتماعی / کتاب اول / فصل سوم.
فی الحقیقه میان مطیع ساختن عده ای آدمیزاد و اداره کردن یک جامعه تفاوت بسیار است . 
.
ممکن است دسته ای از مردم خواه عده شان کم باشد خواه زیاد ، بتدریج باطاعت یک نفر در آیند ولی آنها را نمی شود ملتی دانست که ریاست یک نفر را پذیرفته اند بلکه غلامانی هستند که به یک ارباب تعلق دارند. 
اگر میخواهید کشور شما از همه ممالک بهتر اداره شود و قوی تر باشد ، تمام خاک آن را به یک اندازه آباد کنید و نعمت را در سراسر آن پخش نمایید . 
روسو .
آیزایا برلین، فیلسوف سیاسی و اندیشه نگار و نظریه پرداز بزرگ روس تبار
این افسانه با یک تمایز آغاز می‌شود: آزادی دو شکل بنیادین به خود می‌گیرد، آزادی مثبت و آزادی منفی. آزادی منفی به نبود قیود، موانع یا دخالت‌ها ارتباط دارد. مثلا یک فرد در صورتی آزادی مالکیت به عنوان یک آزادی منفی دارد که دیگران دارایی او را تصرف نکرده یا در نحوه استفاده وی از این دارایی دخالت نکنند. در مقابل آزادی مثبت با توانایی یا ظرفیت انجام کاری که فرد تصمیم به آن می‌گیرد یا با توانایی عمل مستقل مرتبط است. فرد در صورتی از آزادی مالکیت- به معنای مثبت آن- برخوردار است که عملا مالک یک دارایی بوده و کنترل آن را در اختیار داشته باشد. من و بیل‌گیتس هر دو آزادی منفی در تملک یک قایق تفریحی را داریم، اما فقط بیل‌گیتس از پس خرید چنین قایقی برمی‌آید. او توان انجام کاری را دارد که من قادر به انجام آن نیستم و لذا بیل‌گیتس از این جهت آزادتر است. 

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?%40=207060
 
/ 0 نظر / 2 بازدید