تو ای رهبر منفور من

 


ای رهبر منفور!!!

ببین وجود کثیف تو و آن خمینی دیوانه و نادان کبیر چه بر سر من و تک تک  آدمهای این سرزمین آورده است که در این بهار زیبا به جای گردش و لذت بردن از طبیعت زیبا همه از زن و مرد و دختر و پسر تمام فکر و خیالشان شده پیدا کردن راهی برای افشاگری جنایتهای تو و جلادان و شکنجه گران تو و یافتن راهی برای نابودی حکومت ظالمانه تو !!!؟

باورکن ای رهبر منفور مرگ هر لحظه به تو نزدیک می شود اما من این را نمی خواهم ! چون مرگ مهربانترین راه برای نابودی توست حیف است مرگ تو را دربرگیرد و تو را راحت کند از عذابهایی که باید تابشان بیاوری! این عادلانه نیست که تو هم بمیری و یک انسان بی گناه معمولی که بسیار ساده و بی پیرایه زیسته است بی آنکه بیازارد هیچ موجودی را­­­!!؟

کاش راهی پیدا می شد از طریق این دانش امروزی بشر برای نگه زنده داشتن همه دیکتاتورهای جهان به صورتی که بدون اینکه کسی آنها را شکنجه بدهد، خود آزرده شوند با یادآوری جنایتهاشان !!!

هرگز فراموش نمیکنم نیمه شبی را در روزهای پایانی خرداد سال 1388 که با فریاد دخترم از خواب پریدم ، به بالینش رفتم متوجه شدم کابوس دیده بیدارش کردم اما او سخت پریشان بود سعی کردم با او حرف بزنم در تاریکی نتوانستیم باید چراغ روشن می کردم تا با زبان اشاره حرف بزنیم ، بسیار آشفته بود. برایش آب آوردم وادارش کردم بنوشد کمی که آرام گرفت با حالتی جدی و عصبانی از من خواست آدرس خانه تو را یعنی همان بیت را به بدهم پرسیدم برای چه می خواهی ؟ سعی کردم بخوابد اما او خیلی جدی بود گفت می خواهم فردا صبح بروم و از خامنه ای بپرسم که چرا این همه آدمها را دستگیر می کنی ؟ چرا ندا و سهراب و این همه جوان در خیابان و زتدانها کشته شده اند؟ تو با آن خوی حیوانی به جایی رسیدی که حتی یک دختر ناشنوایی بدون اینکه کسی اخبار جنایتهایت را برایش بگوید ، در خواب و رویا دنبال خانه ات می گردد که بپرسد چرا این همه آدم می کشی و چرا این همه جوانان را دستگیر و زندانی می کنی؟!! 

به حرفهایش گوش کردم . در آغوشش گرفتم و باهم گریستیم تا خوابمان برد!

من و خانواده ام هرگز جمهوری اسلامی و اندیشۀ آخوندی و حکومت مذهبی را قبول نداشتیم و به رسمیت نمی شناختیم و نخواهیم شناخت اما بدان ای رهبر جانی نه تنها من و خانواده من بلکه همه کسانی که به این مرز و بوم عشق می ورزند و روح و خویی انسانی دارند از آن روزها به بعد از شما و حکومت شما و تفکر شما و اطرافیان شما متنفر شدیم و لحظۀ در خون غلتیدن آن جوانها در سال 1388 را هرگز فراموش نخواهیم کرد.

/ 0 نظر / 2 بازدید