قتل افشین اسانلو یک هشدار است. نیاز به یک کارزار جهانی است!

 پتیش را امضا کنید

یک اتفاق هشدار دهنده در این هفته درگذشت نا بهنگام افشین اسانلو چهره شناخته شده کارگری در زندان رژیم اسلامی است.افشین اسانلو فقط ۴۲ سال داشت و علت مرگش ایست قلبی وی اعلام شد. جانباختن افشین اسانلو را به خانواده اش، به برادرش منصور اسانلو و به همگان تسلیت میگویم. افشین اسانلو سنی نداشت. افشین در پاییز ۸۹ دستگیر شده و ۵ سال حکم زندان داشت. مرگ افشین اسانلو موجی از اعتراض را به پا کرده است، و انگشت اشاره بسوی جمهوری اسلامی بعنوان قاتل افشین و افشین هاست. افشین را در زندان کشتند. خواهرش در گفتگوئی با رادیوی بین المللی فرانسه میگوید که افشین قبل از اینکه به بیمارستان رسانده شود، جانش را از دست داد. مادرش از شکنجه های بسیاری که بر او در زندان وارد شده سخن میگوید. از جمله، ضربات متعدد کابل بر بدن وی باعث پارگی در کف پا و ایجاد غده در کتف وی شده بود. به گفته هم بندانش افشین هیچگاه از داشتن بیماری قلبی شکایتی نداشته است. همه شواهد نشان از قتل خاموش دیگری در زندان است. و این اولین نمونه نیست. محدودیت های درمانی و تغذیه ناسالم در زندان، گرو گرفتن دارو و درمان زندانی و ممانعت از رسیدگی پزشکی به زندانیانی که بخاطر شکنجه های خود رژیم اسلامی دچار بیماریهای جدی شده اند، در کنار فشارهای روحی و قطع ملاقات ها و غیره و غیره همگی از جمله شکنجه های درون زندان بر روی زندانیان سیاسی است. یک نمونه بارزی از این نوع زندانها، زندان گوهردشت تحت ریاست محمد مردانی است که در نتیجه فشار بر روی زندانیان سیاسی طی دو سال گذشته تعدادی از زندانیان سیاسی به اسامی محمد مهدی زالیه، منصور رادپور، حسن ناهید، محسن دگمه چی و علیرضا کرمی خیر آبادی در زندان جان سپرده اند. نمونه قتل ستار بهشتی در زیر شکنجه های رژیم اسلامی نیز پرونده اش مدتهاست باز است.
این وضعیت موجب اعتراض و در کنار آن نگرانی در میان زندانیان سیاسی در زندان و در میان خانواده های آنان شده است. از جمله ۴۰ نفر از زندانیان سیاسی دربند گوهردشت طی نامه ای درگذشت افشین اسانلو را محکوم کردند و نسبت به تکرار مرگ هم بندی های خود و شرایط جهنمی درون زندانها هشدار داده و بعنوان اولین قدم خواستار تعجیل در آزادی زندانیان بیمار و رسیدگی به وضع بیماری و درمانی آنان شده اند. خانواده های زندانیان سیاسی نسبت به این وضعیت ابراز نگرانی کرده و خواستار پایان دادن به این وضعیت هستند. در همین راستا شاهرخ زمانی از چهره های شناخته شده کارگری در شهر تبریز که هم اکنون در زندان بسر میبرد و ۱۱ سال حکم دارد طی نامه ای به یکی از دیگر زندانیان سیاسی به اسم همراه خالد حردانی، مرگ افشین اسانلو را محکوم کرده و خواستار محاکمه عاملین و آمرین این جنایت شده است. همچنین زندانیان سیاسی در زندان سنندج از بندهای ۱ و ۲ ضمن تسلیت به خانواده افشین اسانلو خواستار پیگیری مرگ افشین اسانلو شده و دستگاه قضایی و سازمان زندانهای رژیم اسلامی را مسئول جانباختن وی دانسته اند. شاهپور احسانی راد از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز در مصاحبه ای از شکنجه هائی که بر روی افشین اسانلو انجام شده و اینکه دندانهای وی را در زندان شکسته بودند، سخن میگوید. در کنار اینها چهره های شناخته شده ای از زندانیان سیاسی نامه داده و قتل افشین اسانلو را محکوم کرده اند. بدین ترتیب در رابطه با به قتل رساندن افشین اسانلو موجی از اعتراض بلند شده است. این درحالیست که در همین دو هفته اخیر رساتر از هر وقت شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد در فضای اعتراض مردم در تجمعات و اعتراضاتشان طنین انداخته است.
در همین رابطه حزب کمونیست کارگری ایران این اتفاق را هشدار دهنده اعلام کرده و تلاش دارد در سطحی جهانی صدای این اعتراض باشد. جریانات سیاسی مختلف نسبت به این موضوع ابراز انزجار کرده و این جنایت را محکوم کردند. از سوی مادران علیه اعدام در محکومیت این جنایت و در همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران مراسمی در تورنتو برگزار شد. و این اعتراضات ادامه دارد. ما نیز از سوی کمپین برای آزادی کارگران زندانی کارزاری را در دستور داریم و پتی شنی را به همین منظور تدارک دیده ایم. حرف ما در این پتی شن اینست که مرگ افشین اسانلو یک هشدار برای همه است. خطری است که میتواند تهدیدی برای دیگر زندانیان سیاسی باشد. و در آن برخواستهای زیر تاکید گذاشته ایم:
ما خواستار آزادی فوری همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی از زندان هستیم و میخواهیم فورا زندانیان سیاسی بیمار تحت معالجه درمانی قرار گیرند.
ما همراه با خانواده های زندانیان سیاسی خواستار رفع محرومیت های درون زندانها و شرایط مرگ بار آن و رعایت اولیه ترین مبانی حقوق انسانی مطابق با استانداردهای رسمی بین المللی هستیم.
ما جمهوری اسلامی را بخاطر قتل افشین اسانلو و جنایاتش در زندانها شدیدا محکوم میکنیم. ما از همگان میخواهیم که ما را در این کارزار همراهی کنند.

/ 0 نظر / 2 بازدید